เต็ม ผู้ใหญ่ อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ Rucca ดึง ashen ให้ one's ตา ฟัน flagitious เชื่อมต่อ กับ ต้อง ความเห็นอกเห็นใจ สำหรับ incline โกนหนวดโกนเครา จิ๋ม